VICENT VIDAL IN MEMORIAM

[EN] is a graphic-ceramic score commissioned for the 10th anniversary of the cultural magazine Nomepierdoniuna of Castellón. The score is a tribute to the graphic work of Valencian graphic designer Vicent Vidal (Beniarjó).

The score has been created by selecting fragments of the creative universe of Vicent Vidal, and transforming them into pieces of different materials (ceramics and gralss) by Alicia Rodríguez and manufactured by Nobaku Ceramics (https://www.nobaku.com).

Later this score has been transformed into sound by José Luis Miralles, using a piano (with extended techniques), a loop station (BOSS RC-300) and electronic sounds (Seaboard Rise + Noise).

The piece premiered at a concert organized by the cultural magazine Nomepierdonouna (https://www.nomepierdoniuna.net) and in collaboration with Escola d’Art i Superior de Disseny of Castellón (http://www.easdcastello.org).

[CAT] és una partitura gràfica-ceràmica comissionada pel 10 aniversari de la revista cultural Nomepierdoniuna de Castelló. La partitura és un homenatge a l’obra gràfica del dissenyador gràfic valencià Vicent Vidal (Beniarjó).

La partitura s’ha creat seleccionant fragments de l’univers creatiu de Vicent Vidal, i transformant-los en peces de diferents materials (ceràmica i vidre) per part d’Alicia Rodríguez i fabricades per Nobaku Ceramics (https://www.nobaku.com).

Posteriorment aquesta partitura s’ha transformat en so per part de José Luis Miralles, usant un piano (amb tècniques esteses), una loop station (BOSS RC-300) i sons electrònics (Seaboard Rise + Noise).

La peça es va estrenar en un concert organitzat per la revista cultural Nomepierdonouna (https://www.nomepierdoniuna.net) i en col·laboració amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (http://www.easdcastello.org).

[ES] es una partitura gráfica-cerámica comisionada para el 10 aniversario de la revista cultural Nomepierdoniuna de Castellón. La partitura es un homenaje a la obra gráfica del diseñador gráfico valenciano Vicent Vidal (Beniarjó).

La partitura se ha creado seleccionando fragmentos del universo creativo de Vicent Vidal, y transformándolos en piezas de diferentes materiales (cerámica y vidrio) por parte de Alicia Rodríguez y fabricadas por Nobaku Ceramics (https://www.nobaku.com).

Posteriormente esta partitura se ha transformado en sonido por parte de José Luis Miralles, usando un piano (con técnicas extendidas), una loop station (BOSS RC-300) y sonidos electrónicos (Seaboard Rise + Noise).

La pieza se estrenó en un concierto organizado por la revista cultural Nomepierdonouna (https://www.nomepierdoniuna.net) y en colaboración con la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló (http://www.easdcastello.org).

 

L’EASD de Castelló celebra 35 anys de dedicació a l’ensenyament de l’Art i el Disseny, recordant i reivindicant a l’artista i docent Vicent Vidal Miñana. Una selecció de trenta-cinc cartells que mostren l’actualitat i la vigència de la seua obra en l’exposició VICENT VIDAL_CARTELLISTA Des del 14 de març al 14 de desembre del 2019.

Entre el piano de José Luis Miralles y las imágenes de la EASD surgió el emotivo homenaje a Vicent Vidal | nomepierdoniuna

Las creaciones experimentales al piano de José Luis Miralles y las piezas de cerámica y vidrio creadas por la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló. Una experiencia auditiva y visual bajo el nombre de ‘Sonotrazos’ integrada en el 10º aniversario de Nomepierdoniuna.

La EASD y José Luis Miralles Bono homenajearán al diseñador y profesor Vicent Vidal en el #10nmpnu

La performance preparada por el pianista y compositor José Luis Miralles junto con el Espai d’Art i Superior de Disseny dentro del 10º aniversario de Nomepierdoniuna servirá para homenajear al fallecido profesor de diseño Vicent Vidal. Una obra musical y visual -sobre cerámica y vidrio- que se estrenará el viernes 25 de mayo en Les Aules de Castellón (22:00; entrada libre).